Откриване на Реална Сметка

Отворете професионална сметка за търговия сега. Моля кликнете тук за да видите дали отговаряте на изискванията.

За да подадете заявка от името на компания, моля принтирайте този PDF и го изпратете към нас подписан заедно с всички допълнителни документи на адрес: sales@activtrades.com

Информация за титуляра на сметката

Моля, имайте предвид, че служители от отдел Обслужване на клиенти ще се свържат с Вас по телефон, за да завършите процеса на откриване на сметка

Съжаляваме, но не можем да приемем клиенти от Вашата държава на местопребиваване.

Забележка:
Вашата държава на местопребиваване налага да ни изпратите нотариално заверени копия от комунална сметка (газ, вода, електричество) и копие на извлечение от Ваша банкова сметка, не по-старо от 3 месеца. Трябва да ни изпратите тези документи по стандартна поща. За повече информация, моля свържете се с нас или се свържете с нашия отдел за Онлайн поддръжка

Забележка:
Вашата държава на местопребиваване налага да Ви изпратим писмо по стандартна поща, за да удостоверим Вашия адрес.
За повече информация моля свържете се с нас или се свържете с нашия отдел Онлайн поддръжка

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНИ НА ИТАЛИЯ
Молим да отбележите, че след като ни изпратите сканирани копия за откриване на нова сметка, ще трябва да ни изпратите оригинално копие на страница 22-ра от Contratto Clienti, подписано както посочено (изискват се 2 подписа) и оригинално копие на Allegato 4 (само ако подавате за Regime Fiscale Amministrato) чрез препоръчана поща до ActivTrades Plc – Via Borgonuovo 14/16, 20121 Milano, или чрез Вашия Certified Electronic Mail (CEM) до activtrades@legalmail.it. Молим да ни изпратите документите, посочени по-горе, за да можем да активираме Вашата сметка. Молим също така да обърнете внимание, че Вашата търговска сметка не ще бъде активирана преди да сме получили копие от Allegato 4, ако сте подавали за Regime Fiscale Amministrato.

Във връзка с регулаторни изисквания, всички клиенти от Полша с Полско жителство са ограничени до максимален ливъридж от 1:100.