Регистрирайте демо сметка

В случай, че вече имате регистрация с ActivTrades, моля кликнете тук.
Информирайте ме посредством е-мейл:

Разбирам и се съгласявам моите лични данни да бъдат получени, обработени и съхранявани. Разбирам и се съгласявам, че информацията, която предоставям може да бъде използвана за маркетинг цели от ActivTrades или от името на компанията.

Нашите демо сметки са разработени така, че да Ви запознаят с функционалностите на платформата, използвайки виртуални пари и без финансов риск. Изпълнението на заявки е чиста симулация на търговия на живо и може да се разглежда като само  индикативно. Тестването на стратегии за търговия трябва да се прилага само за реални сметки. За повече информация, моля посетете нашата секция Въпроси и отговори или се свържете с нашия Отдел за обслужване на клиенти.