SmartCalculator

Този инструмент Ви позволява бързо да определите риска и възвращаемостта на потенциална сделка, подобрявайки по този начин риск мениджмънта си. Използвайте ActivTrades Smart Calculator, за да симулирате различни трейдинг сценарии, изменяйки ливъриджа или друга Trade Info величина: ще идентифицирате потенциалните си загуба и печалба, марджин изискване, суоп точки и др. Ще сте също така в състояние да проверите пип-стойността и съотношението риск - възвращаемост; и двете величини са в основата на всяка една риск мениджмънт стратегия.

Информация за сметката

Стойността трябва да бъде по-голяма от нула

Данни за търговията

Стойността трябва да бъде по-голяма от {{model.lotsMinValue}} Стойноста на лотовете трябва да е делима на стъпката на лота {{model.lotsStep}}
Къса позиция (Продава) не е разрешена
Стойността трябва да бъде по-голяма от нула
Стойността трябва да бъде по-голяма от нула Take profit трябва да е по-голям от цената на отваряне Take profit трябва да бъде по-малък от цената на отваряне
Стойността трябва да бъде по-голяма от нула Stop loss трябва да е не по-голям от цената на отваряне на позицията Stop loss трябва да бъде по-голям от цената на отворената позиция
Назад

Резултати

{{model.pipValue}}

{{model.currency.name}}

{{model.pointValue}}

{{model.currency.name}}

{{model.potentialGain}}

{{model.currency.name}}

{{model.potentialLoss }}

{{model.currency.name}}

{{model.marginRequired}}

{{model.currency.name}}

{{model.swap}}

{{model.currency.name}}{{model.overnight}}

{{ model.riskRewardRatio}}